Tarih Bilimi Nedir 12

Tarih, geçmiş dönemin incelenmesi bilimidir.[2] “Tarih”, geçmiş zamanda olan olayların incelenmesinin kanatı gün, bu olaylarla alakalı bilgilerin aptalfi, toplanması, organizasyonu, sunumu ve yorumlanması ile de ilgilenen bir şemsiye terimdir.[3]

İnsan veya beşer-dışı farkı gözetmeksizin, mevki ve çağ aralığının kestirildiği bir geçmiş çağ dilimde, amil-sonuç ilişkisi kurup, vesika ve bulgular eşliğinde bilgiler toplayan bir bilimsel nitelikli disiplin olan gün, rastgele bir ilim kümesine dahil edilmez; çünkü gün, her kayranın geriini inceleyebilecek denli geniş bir disiplindir. İnsanlık gerii kal konusu olduğunda, yazının icadından önceki zamanlara “gün öncesi” denir.

Tarihî tetkik, geçmiş zamandaki olaylara ilişikli bütün bilgilerin, olayların vuku bulduğu devrin şartları görüş önüne düzenınarak, olabilir olduğunca nesnel bir şekilde sunulması ile oluşur. Tarih, yaşanmış olan olayların bir elan yaşanabilmesi gibi bir muhtemellık olmadığından doğa bilimlerindeki gibi deney ve gözleme dayanamaz.

Tarih sözcüğünün Batı dillerindeki partner içinlığı, Grekçe: ἱστορία, historiá (mealı “anket”) teriminden türemiştir.[4] İyonya lehçesinde bildirme, sava ahiz kanalıyla selen edinme anlamlarında kullanılan lügat, Attika lehçesinde görerek, tanık olarak bilme anlamlarının kanatı gün çok elan geniş bir meal yürekğiyle fizik, coğrafya, astronomi, bitki ve hayvan bilgisi ve ayrıca derece derece doğa bilgisini kapsayacak şekilde kullanılmıştır. Edward Carr’ın tanımıyla gün, “doğrulanmış olgular kümesi”nden diğer bir şey değildir.[5]